Email: slovozivota@krestaniavbystrici.sk

Slovo života Banská Bystrica

Úvod

Vitajte,

dovoľte nám srdečne vás privítať na webových stránkach kresťanského spoločenstva Slovo života Banská Bystrica. Naše spoločenstvo je spoločenstvo ľudí, ktorí chcú svoju vieru žiť skutočne. Merítkom našej viery je Biblia a centrom nádherná osoba Pána Ježiša Krista. Boh ťa miluje, zomrel za tvoje a moje hriechy a chce, aby si Ho osobne poznal. On je milostivý, milosrdný a ľútostiaci Otec. Ak hľadáš zmysel svojho života a jeho naplnenie, si na správnom mieste.

Poď Ho s nami spoznávať.

 

Navštívte naše pravidelné modlitebné zhromaždenia a bohoslužby.

Modlitebné zhromaždenia sú každý štvrtok o 17.30 hod.

Ak si chorý, alebo máš inú potrebu, príď a budeme sa spolu modliť.

Bohoslužby sú každú nedeľu o 10.00 hodine.

Naše zhromaždenia a bohoslužby sú pre všetkých. Jednoducho príďte a počúvajte.

Veríme, že zažijete čerstvý Boží dotyk.

Príďte sa presvedčiť !

 

   

Zamyslenie na tento týždeň:

Môj synu, ak prijmeš moje slová a schováš moje prikázania u seba, tak, aby tvoje ucho pozorovalo na múdrosť, a jestli nakloníš svoje srdce umnosti; áno, ak zavoláš na rozumnosť a pozdvihneš svoj hlas k umnosti; ak ju budeš hľadať ako striebro a budeš ju vyhľadávať ako skryté poklady, vtedy porozumieš bázni Hospodinovej a najdeš známosť Božiu. Lebo Hospodin dáva múdrosť; z jeho úst pochádza známosť a umnosť.

Príslovia 2:1-6