SLOVO ŽIVOTA Banská Bystrica
OTÁZKY a ODPOVEDE

OTÁZKY a ODPOVEDE

Kedy a ako vzniklo Slovo života?
Slovo života je pokračovaním prebudeneckých hnutí reformácie a začalo v roku 1983 vo Švédsku v Uppsale. Súčasťou tejto kresťanskej cirkvi sú dnes státisíce veriacich po celom svete, a to najmä v Európe a Ázii.

Ako vzniklo Slovo života na Slovensku?
Prví misionári začali do strednej a východnej Európy prichádzať ešte pred pádom Železnej opony, aby k nám pašovali Biblie. Ďalším medzníkom našej histórie bol Danube festival v roku 1993, keď sa po Dunaji plavilo 150 kresťanov z Európy a v jednotlivých mestách hovorili evanjelium. V Bratislave sa postupne formovala skupina obrátených kresťanov, pričom mnohí boli študentami vysokých škôl. V roku 1995 založili občianske združenie Slovo života int. Bratislava a neskôr podobné združenia aj v ďalších mestách Slovenska.

K akému kresťanskému smeru sa radíte?
Sme evanjelikálna cirkev, teda taká, ktorá považuje Sväté Písmo, Bibliu za Bohom inšpirovanú a riadi sa ňou ako najvyššou autoritou. Zároveň veríme, že človek sa stáva kresťanom až potom, ako osobne prijme Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa. Sme tiež súčasťou letnično-charizmatického hnutia, pretože veríme v skúsenosť naplnenia Duchom Svätým a v charizmy, teda dary Ducha tak, ako ich popisuje Biblia (1. list Korinťanom 12. a 14. kapitola).

Ste súčasťou nejakej kresťanskej denominácie alebo hnutia?
Slovo života na Slovenskou je súčasťou siete kresťanských zborov Word of Life Europe (WOLE), ktorá vytvára priestor pre vzťahy, spoluprácu a partnerstvo. Naše združenie má samostatnú právnu subjektivitu. Zároveň rozvíjame bohatú spoluprácu s mnohými kresťanskými cirkvami a združeniami na Slovensku i v Európe, v Bratislave sme súčasťou platformy kresťanských cirkví Kresťania v meste (KvM).

Aký je váš postoj k iným cirkvám?
Rešpektujeme všetky kresťanské cirkvi a aktívne sa usilujeme o spoluprácu v oblastiach, ktoré sú prospešné pre naše mesto alebo spoločnosť. V Bratislave, v rámci platformy Kresťania v meste, sa podieľame na organizovaní spoločnej bohoslužby na Veľký Piatok, rôznych seminárov a konferencií, pravidelne slúžime ľuďom bez domova alebo pomáhame upratať mesto v rámci projektu Miluj svoje mesto.

Aký je váš postoj k iným náboženstvám?
Rešpektujeme slobodnú vôľu každého človeka, teda aj jeho vierovyznanie či svetonázor. Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu. Na druhej strane však veríme a zvestujeme, že Ježiš Kristus je „jediná cesta, pravda aj život a nikto nepríde k Bohu inak, ako cez Neho”. Je dôležité, aby sme v našej krajine chránili kresťanské korene a hodnoty, ktoré vychádzajú z Biblie a evanjelia. Sme však proti akejkoľvek forme xenofóbie, rasovej neznášanlivosti či extrémizmu.

Ako je vaša cirkev financovaná?
Naša činnosť je financovaná z dobrovoľných príspevkov našich členov, návštevníkov bohoslužieb, priateľských združení či ďalších podporovateľov zo Slovenska. Založili sme tiež vydavateľstvo Slovo života. Nedostávame žiadne finančné príspevky zo štátu.

Čo je vaším cieľom?
Túžime pomôcť každému človeku osobne spoznať živého Boha prostredníctvom viery v Ježiša Krista. Investujeme do mladej generácie, ktorá je budúcnosťou našich rodín a národa: Organizujeme detské a mládežnícke tábory, Family Day, manželské večery, ale tiež napríklad Vianočné posedenia pre seniorov. Vydávame knihy, časopis Víťazný život, ponúkame verejné prednášky a sme aktívni na YouTube či prostredníctvom podcastov a Instagramu. Chceme vidieť zdravé kresťanské komunity, ktoré sú otvorené pre všetky sociálne a vekové skupiny. Nezabúdame ani na núdznych a sociálnu prácu. Jednoducho sa usilujeme žiť našu kresťanskú vieru v praxi.

Pokračovať na: Podrobnejšia HISTÓRIA SLOVO ŽIVOTA alebo ĎALŠIE OTÁZKY O NÁS