Email: slovozivota@krestaniavbystrici.sk

Slovo života Banská Bystrica

Multimédiá

Zamyslenie na tento týždeň:

Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje. Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha.

 Žalmy 34:18-19