Email: slovozivota@krestaniavbystrici.sk

Slovo života Banská Bystrica

O nás

Sme kresťania, ktorí prežili osobné obrátenie k Bohu.

Každý z nás má „svoj príbeh“, ale to, čo nás spája, je viera v Sväté písmo a túžba nasledovať Pána Ježiša Krista.

Našou víziou je naplnenie odkazu podľa Evanjelia apoštola Marka 16 : 15-18 a to kázať evanjelium, krstiť uverivších, vyháňať démonov a uzdravovať chorých.

Naším cieľom je vytrénovať veriacich, aby sa stali dobrými nasledovníkmi Pána Ježiša Krista a naplnili Boží plán pre svoje životy.

 

Zamyslenie na tento týždeň:

Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje. Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha.

 Žalmy 34:18-19