Email: slovozivota@krestaniavbystrici.sk

Slovo života Banská Bystrica

O nás

Sme kresťania, ktorí prežili osobné obrátenie k Bohu.

Každý z nás má „svoj príbeh“, ale to, čo nás spája, je viera v Sväté písmo a túžba nasledovať Pána Ježiša Krista.

Našou víziou je naplnenie odkazu podľa Evanjelia apoštola Marka 16 : 15-18 a to kázať evanjelium, krstiť uverivších, vyháňať démonov a uzdravovať chorých.

Naším cieľom je vytrénovať veriacich, aby sa stali dobrými nasledovníkmi Pána Ježiša Krista a naplnili Boží plán pre svoje životy.

 

Zamyslenie na tento týždeň:

Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

                                 Galaťanom 5:1