SLOVO ŽIVOTA Banská Bystrica
Vízia

Vízia

Naša hlavná vízia je:

„Stať sa spoločenstvom kresťanov, v ktorom každý hľadajúci, bez ohľadu na vek, sociálne postavenie a rasu, nájde živého Boha a môže sa začleniť do služby pre Božie kráľovstvo.“

„Proste, a bude vám dané; hľadajte a nájdete; klopte, a otvorí sa vám.“ (Mt 7:7)

ČÍTAŤ VIAC…

„Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? (Rim 10:14)

ČÍTAŤ VIAC…

„Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma“ (Mt 25:35)

ČÍTAŤ VIAC…

 

„A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha“ (Mat 28:19)

ČÍTAŤ VIAC…