SLOVO ŽIVOTA Banská Bystrica
Skupinky

Skupinky

Sme si vedomí toho, že kresťanstvo nie je len o dvoch hodinách v nedeľu doobeda. Boh je tu s nami 24 hodín 7 dní v týždni. Život nášho spoločenstva sa odohráva predovšetkým aj behom týždňa ale aj na domácich skupinkách.

Čo sú to skupinky?
Stretávame sa v domácnostiach našich členov, ktorí otvorili svoje domácnosti pre komunitné stretnutia. Je tu priestor pre neformálne stretnutia, možnosť spoznať viac jeden druhého a priestor pre zdieľanie radostí ale aj starostí. Je tu čas pre osobné modlitby, pomoc pre cestu viery ale aj nasledovanie Krista pre každodenný život.

Na domácich skupinkách sa schádzame pravidelne raz za týždeň, a to v utorok. Tu máme priestor, okrem iného, na zdieľanie, sebareflexiu, dávame a dostáva sa nám, sme prijímaní a prijatie poskytujeme. Toto a mnoho iného sa učíme žiť podľa Božieho slova. V prítomnosti a pôsobení Ducha Svätého sa meníme a posúvame dopredu, aby sme spolu došli tam, kam sme sa „vybrali“.

Momentálne aktívne fungujú 3 domáce skupinky

  • pre staršiu generáciu
  • pre mladšiu generáciu
  • pre ženy a mamičky

Čas aj spôsob ako skupinky prebiehajú, sú veľmi pestré. Ku každej z nich je možné sa pripojiť. Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte nás: 0949 575 177.

Tešíme sa na Vás.