SLOVO ŽIVOTA Banská Bystrica
Biblické základy

Biblické základy

Našou víziou je

„Stať sa spoločenstvom kresťanov, v ktorom každý hľadajúci, bez ohľadu na vek, sociálne postavenie a rasu, nájde živého Boha a môže sa začleniť do služby pre Božie kráľovstvo.“

Túžime veriacich vybudovať a vytrénovať, aby zasiahli a zmenili svet.

Momentálne prebieha 3 ročník biblických základov. Vyučovania priebiehajú individuálnou ONLINE formou.

Čo ťa čaká?

15 základných tém.

Čítací plán Biblie na 6 mesiacov.

Ku každej lekcii, jeden verš z Biblie naspamäť.

Každá lekcia je zakončená jednoduchým testom + záverečný test.

Každý úspešný absolvent dostane aj diplom o absolvovaní biblických základov.

Január – August

2022

Práve prebieha štvrtý ročník   

1 téma = 1 až 2 stretnutia 

Témy: Evanjelium; Pokánie; Znovuzrodenie; Nové stvorenie; Modlitba; Božie slovo; Viera v Boha; Autorita veriaceho; Krsty, skladanie rúk; Zmŕtvychvstanie, večný súd; Uzdravenie; Vyslobodenie; Cirkev živého Boha; Financie; Kresťanská rodina

Pre viac informácií a pre vyžiadanie prihlášky píšte na zoltan.lukac@centrum.cz  alebo na tel.č.: 0949 575 177

Tak neváhaj a pridaj sa k nám 😉

Štúdium je úplne bezplatné, napriek tomu je odporučená kniha Biblické základy, ktorá sa dá zakúpiť u vyučujúceho.