SLOVO ŽIVOTA Banská Bystrica
Materský zbor

Materský zbor

MATERSKÝ ZBOR

Zárodok kresťanského zboru Slovo života v Bratislave vznikol po intenzívnych modlitbách v septembri 1993. Novozaložený zbor viedli Peter Čuřík spolu s Martinom Hunčárom ešte počas svojich štúdií na vysokej škole. Po roku vnímali potrebu ďalej sa vzdelávať v Božom slove na biblickej škole, a tak požiadali misijné oddelenie v Uppsale o vyslanie misionára. Christian Heim sa stal aj jedným z učiteľov biblickej školy v Brne a  rok pendloval medzi Brnom a Bratislavou, aby vyučoval na škole a zároveň sa staral o bratislavský zbor a rodiaci sa zbor v Seredi.

V roku 1995 sa do Bratislavy presťahoval a aj za prítomnosti evanjelistu Bengta Wedemalma oficiálne vyhlásili cirkev Slovo života v Bratislave. Odvtedy je spoločenstvo veriacich zaregistrované ako občianske združenie. Heim bol pastorom od roku 1994 do roku 1997. Zbor sa stabilizoval, nadviazala sa užšia spolupráca so Slovom života v Uppsale a do Bratislavy začali pravidelne prichádzať kvalitní učitelia Božieho slova zo Švédska. Viac o histórií Slova Života

 

Pre bližšie informácie o materskom zbore a našich iných zboroch na Slovensku sa môžete prekliknúť na ich webovú stránku: