SLOVO ŽIVOTA Banská Bystrica
IV. PILIER – UČENÍCTVO

IV. PILIER – UČENÍCTVO

  • Vyučovania pre novoobrátených kresťanov (Biblické základy)

 

  • Vyučovania pre zrelých kresťanov (Líderské základy)

 

  • Mládež (skupinky pre mládež)

 

  • Stredná generácia a seniori (praktické vyučovanie z biblie)

 

  • Zapájanie do vedenia zboru (príprava kázne a kázanie)

 

  • Zapájanie a koordinácia ľudí do služby

 

  • Uzavreté zborové stretnutia