SLOVO ŽIVOTA Banská Bystrica
II. PILIER – EVANJELIZÁCIA

II. PILIER – EVANJELIZÁCIA

  • Vytvorenie a koordinácia evanjelizačného tímu

 

  • Teoretické vyučovanie a vedenie k evanjelizácii

 

  • Praktická evanjelizácia v uliciach

 

  • Evanjelizačné kampane na zaujímavú tému

 

  • Web stránka, Sociálne siete