SLOVO ŽIVOTA Banská Bystrica
I. PILIER – MODLITBA

I. PILIER – MODLITBA

  • Vedenie ľudí k modlitbe v rámci vyučovaní a skupiniek

 

 

 

 

 

 

 

  • Večere chvál a modlitieb/bdení