SLOVO ŽIVOTA Banská Bystrica
Bdenia s Pánom

Bdenia s Pánom

Chceš stráviť v Božej prítomnosti celú noc tak ako to robieval Pán Ježiš?

Tak máš príležitosť vyskúšať si Bdenie s Pánom.

Čaká ťa 10 hodín chvál a uctievania, modlitieb, Božieho slova a osobného času s naším Ockom.

1.11. 2019 z piatka na sobotu v priestoroch Slovo života na Kukučínovej 8.

Od 20:00 v piatok do 06:00 sobota.