Email: slovozivota@krestaniavbystrici.sk

Slovo života Banská Bystrica

Members

Zamyslenie na tento týždeň:

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.
Ján 3:16