Bohoslužby

Navštívte naše pravidelné modlitebné zhromaždenia, skupinky alebo bohoslužby.

Spoločné modlitby spojené so skupinkou sú každý piatok od 17:00 hod.

Ak si chorý, alebo máš inú potrebu alebo prežívaš ťažké obdobie, príď a budeme sa spolu modliť.

Bohoslužby sú každú nedeľu od 16:00 hod.

Naše zhromaždenia a bohoslužby sú pre všetkých. Jednoducho príďte a počúvajte.

Veríme, že zažijete čerstvý Boží dotyk.

Príďte sa presvedčiť !