Bohoslužby

Navštívte naše pravidelné modlitebné zhromaždenia, skupinky alebo bohoslužby.

Modlitebné zhromaždenia sú každý piatok od 18:00 hod.

Ak si chorý, alebo máš inú potrebu, príď a budeme sa spolu modliť.

Skupinky sú každý utorok podvečer

Bohoslužby sú každú nedeľu o 10.00 hodine.

Naše zhromaždenia a bohoslužby sú pre všetkých. Jednoducho príďte a počúvajte.

Veríme, že zažijete čerstvý Boží dotyk.

Príďte sa presvedčiť !