Biblické základy

Vízia Slova života je vybaviť veriacich slovami viery, ukázať im duchovné zbrane, ktoré majú, naučiť ich, ako ich používať a poslať ich do víťazného boja pre Pána. Túžime veriacich vybudovať a vytrénovať, aby zasiahli a zmenili svet.

Od februára 2019 prebieha v našich priestoroch na Kukučínovej 8 večerná biblická škola. Vyučovania budú väčšinou v utorok.

Čo ťa čaká?

Čítací plán Biblie na 10 mesiacov.

Ku každej lekcii, jeden verš z Biblie naspamäť.

Každá lekcia bude zakončená jednoduchým testom + záverečný test.

Každý úspešný absolvent dostane aj diplom o absolvovaní biblických základov.