Biblické základy

Vízia Slova života je vybaviť veriacich slovami viery, ukázať im duchovné zbrane, ktoré majú, naučiť ich, ako ich používať a poslať ich do víťazného boja pre Pána. Túžime veriacich vybudovať a vytrénovať, aby zasiahli a zmenili svet.

Od januára 2020 prebieha v našich priestoroch na Kukučínovej 8  tretí ročník biblických základov. Vyučovania sú väčšinou v utorok od 18:00. Môžeš sa nezáväzne prísť pozrieť na ktorúkoľvek vyučovaciu hodinu

Čo ťa čaká?

Čítací plán Biblie na 6 mesiacov.

Ku každej lekcii, jeden verš z Biblie naspamäť.

Každá lekcia bude zakončená jednoduchým testom + záverečný test.

Každý úspešný absolvent dostane aj diplom o absolvovaní biblických základov.

Január – Jún 2020

Práve prebieha tretí ročník

Začíname 7. januára a budeme sa raz týždenne pravidelne stretávať k vyučovaniu.     

1 téma = 1 až 2 stretnutia 

Témy: Evanjelium; Pokánie; Znovuzrodenie; Nové stvorenie; Modlitba; Božie slovo; Viera v Boha; Autorita veriaceho; Krsty, skladanie rúk; Zmŕtvychvstanie, večný súd; Uzdravenie; Vyslobodenie; Cirkev živého Boha; Financie; Kresťanská rodina

Pre viac informácií a pre vyžiadanie prihlášky píšte na zoltan.lukac@centrum.cz  alebo na tel.č.: 0949 575 177

Prihlásenie bude možné až v auguste 2020 !!!

Tak neváhaj a pridaj sa k nám 😉

Štúdium je bezplatné, napriek tomu je odporučená kniha Biblické základy, ktorá sa dá zakúpiť u vyučujúceho.