Bdenia s Pánom

Chceš stráviť s Pánom celú noc tak ako to robieval Pán Ježiš?

Tak máš príležitosť vyskúšať si Bdenie s Pánom.

Každý posledný piatok v mesiaci v priestoroch Slovo života na Kukučínovej 8.

Od 20:00 v piatok do 06:00 sobota.

10 hodín chvál, uctievania a modlitieb.